Den urubana utecklingens drivkrafter och konsekvenser

Under årtusenden har städer utgjort centra för politiska beslut, ekonomisk tillväxt och varit grogrund för banbrytande forskning, kulturella och teknologiska framsteg. Men aldrig tidigare har våra städer spelat en viktigare roll än idag.

IVA-projektet Framtidens goda stad ska verka för att ge en ökande befolkning förutsättningar att bo och verka i attraktiva livsmiljöer.