Den gyllene zonen – Att leda i mellanrummen

En ledarskapsbok som ger dig energi och mod att utvecklas som ledare och chef. Boken ger ledaren stöd i att våga tänka utanför de vanliga paradigmen och hitta den gyllene zonen, möjligheternas rum, genom att leda i mellanrummen.

Bokens författare Jan Sturesson, P-O Gunnarsson och Linus Owman har alla en bakgrund inom strategi, ledarskap och rådgivning. Sturesson och Gunnarsson startade inom PwC vad som skulle vidareutvecklas till fem nationella ledarutvecklingsprogram för offentliga chefer, och som lyfter fram det personliga och autentiska ledarskapet samt ledarskap i mellanrummen.

”En intressant bok som tar upp nya och avgörande perspektiv för att kunna leda i de viktiga mellanrummen, en gyllene zon för ledarskap som sällan uppmärksammas. Min erfarenhet av att leda förhandlingar på hög nivå är att det krävs mogna ledare som skapar förståelse och tillit i mellanrummen utifrån ett horisontellt, övergripande perspektiv. Jag vill varmt rekommendera boken för ledare med ambition att ta ansvar tillsammans.”

Jan Eliassson – ambassadör och tidigare vice generalsekreterare i FN